Skladovanie zakázané

  • Núdzové cesty, nakladacie zóny alebo dopravné cesty používané na prevádzku vysokozdvižných vozíkov musia zostať voľné, aby sa zabezpečila bezpečnosť a nerušená prevádzka
  • Označte takéto oblasti vhodnou zákazovou značkou

Vyberte si variant:

Cena od 0,60 €
cena vrátane DPH