KONTAKT

Prevádzka
Farská 466/5

Bánovce nad Bebravou

957 01

+421 901 740 201

info@laserimpress.sk

Fakturačné údaje (korešpondenčná adresa)

Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS

K Priehrade 788/18, Bánovce nad Bebravou, 957 01

IČO: 40 867 986

IČ DPH: SK1042919240

Zapísaný v živnostenskom registri č. :

ObU-BN-OZP-2013/03977-2 | č. živ. reg. 630-8595