MALOFRMÁTOVÁ TLAČ DO A3

Maloformátová tlač voľne viazaných listov, dokumentov, letákov, vizitiek, plagátov brožúr a iných tlačovín.

Možnosť  tlače na štandardné rozmery papiera A6, A5, A4, A3 obálky DL, C4, C5, C6

a tiež formát SRA3 s veľkosťou 450 x 320 mm.

Vizitky rozmeru 50 x 90 mm

Gramáž papiera od 80g do 300g