Zákaz otvoreného ohňa, ohňa, otvoreného zdroja vznietenia a fajčenia zakázané

  • Zákazové značky „Zákaz otvoreného ohňa, ohňa, otvoreného zdroja vznietenia a fajčenia zakázané“ pre značky zákazu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s EN ISO 7010
  • Zabráňte riziku požiaru alebo výbuchu, ktoré môže spôsobiť otvorený plameň, otvorený zdroj vznietenia alebo fajčenie
  • Zákazová značka ukazuje zápalku s plameňom a zakazuje otvorený oheň a fajčenie

Vyberte si variant:

Cena od 0,60 €
cena vrátane DPH