Rozprašovanie vody zakázané

  • Zákazová značka „Zákaz striekania vodou“ pre bezpečnostné označenia na pracoviskách v súlade s normami
  • Napríklad kontakt s vodou môže spôsobiť poškodenie alebo zranenie povrchov priepustných pre vodu, elektrických zariadení alebo určitých chemikálií

Vyberte si variant:

Cena od 0,60 €
cena vrátane DPH