Zákaz fajčenia

Zákazy fajčenia slúžia na ochranu nefajčiarov pred pasívnym dymom, na ochranu mladistvých, na podporu hygieny a na zaistenie bezpečnosti pred nebezpečenstvom požiaru

Vo verejných priestoroch platí všeobecný zákaz fajčenia

Medzinárodná značka zákazu fajčenia zobrazuje prečiarknutý piktogram cigarety

Vyberte si variant:

Cena od 0,60 €
cena vrátane DPH