Fotografovanie je zakázané

Zákazy fotografovania slúžia na ochranu kultúry, osobných práv či informácií

Označte zákazy fotografovania medzinárodne zrozumiteľným spôsobom pomocou značky zákazu fotografovania s piktogramom fotoaparátu

Vyberte si variant:

Cena od 0,60 €
cena vrátane DPH