Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani horúcim povrchom

  • Chráňte pred zraniteľnými oblasťami
  • Zákazová značka „Nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu alebo horúcim povrchom“

Vyberte si variant:

Cena od 0,60 €
cena vrátane DPH