VÝROBA REKLAMY

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

Reklamné predmety s potlačou tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých marketingových budget-ov. Reklamný predmet s potlačou je jediný marketingový nástroj, za ktorý Vám klient poďakuje a zároveň nesie Váš brand, značku ale posolstvo. Ponúkame široký sortiment reklamných predmetov, grafiku Vám pripravíme na mieru a predmety personalizujeme na našich zariadeniach.

 • označenie eloxovaného hliníka alebo výrobkov sériovými číslami a logami
 • označenie značiek CE na bezpečnostné a elektrické zariadenia
 • označenie čísiel šarží a sériových čísel
 • označenie schém zapojenia a symbolov priamo na súčiastky
 • značky a logá na propagačných predmetoch
 • značenie QR a čiarových kódov
 • výroba štítkov z antikoru, hliníka, plastu
 • gravírovanie meradiel, nóniusov
 • gravírovanie reklamných predmetov
 • označovanie výrobkov, súčiastok
 • potlač vernostných / zákazníckych plastových kariet (s čipom/bez čipu)
 • reklamné / informačné tabule
 • banery
 • samolepky
 • foto & art - obrazy ( tlač na plátno, papier ...)
 • veľkoformátová tlač výkresov - plánografia
 • poster papier
 • tlač vizitiek, letákov, plagátov, brožúr
 • ponuka reklamných predmetov s personalizáciou
 • ponuka diárov, kalendárov

UKÁŽKY Z NAŠÍCH VÝROBKOV

VÝROBKY VYROBENÉ NA ZÁKAZKU