MANUÁL

GRAFICKÉ PODKLADY

Vhodné podklady pre tlač a prípravu grafiky

Tlačové dáta je potrebné dodať v krivkovom formáte v niektorom z dolu uvedených súborov.

V "obrázkovom" formáte 1:1 v rozlíšení minimálne 300 Dpi (platí len pre technológiu digitálna UV tlač)

Nemáte logo v krivkách?

Logo do tlačového a teda krivkového formátu Vám "prekreslíme" na základe zaslaného iného formátu loga. (napr. JPG,) 

Táto služba je spoplatnená sumou 15 eur bez DPH.

Vôbec nemáte logo alebo grafický návrh ?

Logo alebo grafický návrh Vám vieme pripraviť. 

Táto služba je spoplatnená sumou 25 eur bez DPH.

Maximálna doba strávená na príprave loga je 1 hodina.