LOGO Design

Tvorba - Redesign - Vektorizácia

IMP-Technic : Od návrhu loga až po implementáciu na reklamné predmety.


Cukráreň ELLIS: Od návrhu loga ...

.... cez výrobu tabule ...

... až po finálny výsledok.