ZÁKAZKOVÁ VÝROBA

V Ý R O B A   R E K L A M Y

PRÍKLADY LASEROVÉHO GRAVÍROVANIA a UV POTLAČE

 • označenie eloxovaného hliníka alebo výrobkov sériovými číslami a logami
 • označenie značiek CE na bezpečnostné a elektrické zariadenia
 • označenie čísiel šarží a sériových čísel
 • označenie schém zapojenia a symbolov priamo na súčiastky
 • značky a logá na propagačných predmetoch
 • značenie QR a čiarových kódov
 • výroba štítkov z antikoru, hliníka, plastu
 • gravírovanie meradiel, nóniusov
 • gravírovanie reklamných predmetov
 • označovanie výrobkov, súčiastok
 • gravírovanie šperkov
 • potlač vernostných / zákazníckych plastových kariet (s čipom/bez čipu)